Kampen - van WVK naar WoesteLand

WL_vaandel

Overzicht

2000 De WVK gaat een onzekere toekomst tegemoet - het IVN laat weten niet zo maar geld in de kampen te steken.
2001 De WVK noemt zich IVN-Jong en maakt een doorstart met een strategisch plan.
2002 IVN-Jong organiseert een nieuw program onder de naam WoesteLand - activiteiten voor jongeren 12-30 jaar in binnen- en buitenland. Er komt een eigen website.
2004 De 'Woest!' verschijnt voor het eerst - een vernieuwd communicatiebulletin voor deelnemers en begeleiders.
2005 De naam IVN-Jong wordt veranderd in WoesteLand.
2009 Er zijn steeds minder vrijwilligers. De organisatie van de activiteiten verandert - nu krijgen deelnemers daarin ook taken.

 

Einde en doorstart

Eind 2000 - Het IVN-bestuur besluit:

'In de zomer van 2001 zal het IVN de samenwerking met de Werkgroep van Kampbegeleiders in het organiseren van zomerkampen niet voortzetten. De samenwerking wordt beëindigd omdat het IVN denkt dat zomerkampen onvoldoende aansluiten bij de interesse van jongeren.'

De deelnemersaantallen lopen verder terug: in 2000 nog maar 143! Mede daardoor is de kosten-batenverhouding slecht - reden voor het besluit van Bestuur en Verenigingsraad. Het jongerenbeleid blijft echter prioriteit van het IVN. De huidige leden van de WVK worden derhalve uitdrukkelijk uitgenodigd met nieuwe plannen en ideeën te komen.

2002, 2003 - In oktober ging een nieuwe organisatiestructuur onder de naam IVN-Jong van start. Het bestuur werd vervangen door een kern- en een werkgroep.

De financiering werd gegoten in de vorm van aan te vragen projectsubsidies.
Vanaf 2003 werden de activiteiten en de aanvragen voor subsidie daarvoor gebundeld en opgenomen in de IVN-begroting. Dankzij steun van de Nationale Postcode Loterij kon 'IVN-Jong' binnen de IVN-begroting gedekt worden.

Nieuwe initiatieven

In de volgende jaren organiseerde 'IVN Jong', vanaf 2005 'WoesteLand', jaarlijks educatieve kampen, geheel gerund door vrijwilligers. Ze waren bedoeld voor jongeren van 12-30 jaar.
Het kwam meestal neer op 'lowbudget kamperen' in binnen-, maar ook buitenland. Daarnaast kwam er meer aandacht voor recreatieve activiteiten. Er werden ook nog steeds weekenden georganiseerd met daarin beheerswerk.

Andere initiatieven besloegen winterkampen zoals op Schiermonnikoog. En soms werd in de zomermaanden een festival georganiseerd.

WoesteLand Activiteiten

Activiteiten van Woeste Land. Bovenste foto: 'The Senses of Nature', vallei van de Zwarte Beek in België. Onderste foto (Ga er met de muis over): een kamp in Ierland.

WoesteLand Internationaal

WoesteLand is internationaal! WL organiseert kampen in bijvoorbeeld Polen, Ierland en Duitsland. Gewerkt wordt in de natuur en/of op biodynamische bedrijven gewerkt, maar er is ook aandacht voor recreatie.

Ga met de muis over de afbeelding.

 

Succes en toch teruggang

2006 en later - WoesteLand profileerde zich duidelijker als ‘de jongeren van het IVN’. WoesteLand is organisatorisch een IVN-afdeling, maar dan zonder leden. Vanaf 2007 heeft Woeste Land in Mens & Natuur een eigen pagina.

2009 - WoesteLand houdt een 'vergadering nieuwe stijl'. Men ziet zich geconfronteerd met hét probleem van deze tijd: steeds minder vrijwilligers. En het aantal deelnemers blijft aan de lage kant.

Communicatie moet meer via internet lopen, vooral ook omdat de ondersteuning vanuit het Landelijk Bureau heel beperkt is. Deelnemers krijgen nu ook taken in de organisatie, zoals het helpen met materiaal en publiciteit. Begeleiders die de 30 zijn gepasseerd worden op een gepaste wijze uitgeluid – voor die tijd verdwenen ze geluidloos in de coulissen. De kampen zijn minder op werk en meer op educatie en natuurbeleving gericht. Steeds vaker wordt nu halve dagen gewerkt.

  • Simon Christiaanse
  • Alina_WoesteLand
  • Alina_WL-activiteiten
  • Alina_WoestPop
  • X-sluit

Simon Christiaanse

Simon Christiaanse was vanaf 2002 actief lid van de kerngroep van WoesteLand. In Mens&Natuur ( najaar 2005) gaf hij zijn mening over het jongerenbeleid van het IVN.

‘Als het IVN groot wil blijven, moet het zich nu meer gaan richten op de leeftijd van 15-35 jaar. Dat is een moeilijke groep, mensen met een druk leven, met werk of studie. Het IVN heeft een hipper imago nodig. Het IVN-motto ‘mensen betrekken bij natuur, milieu en landschap’ geeft goed der kern aan. Duurzaamheid vereist draagvlak en dat bereik je door educatie. Dat op veel manieren. Zo is het IVN goed in persoonlijke overdracht, als in excursies. Maar daarbij is ook een goede communicatie nodig om draagvlak te creëren.’

'Ook WoesteLand verandert. We zijn gegroeid en kunnen meer doen. We hebben meeractiviteiten door het jaar heen en er zijn meer deelnemers. Vanaf 2006 maken we onze deelnemers ook IVN-lid zodat er meer doorstroom naar het IVN is en de band met het IVN sterker wordt’.

Interview 2013, 0:57

Alina Salomon is vanaf 2013 in dienst bij IVN Stichting en verricht ondersteunende werkzaamheden voor WoesteLand voor één dag in de week. Begin jaren '00 zette IVN deze ondersteuning op een heel laag pitje, maar in 2012 kwam er toch weer ruimte voor.
Alina schetst hier de achtergrond van de naamswijziging en de status van de jongerengroep van IVN.

Alina Salomo is Duitse van herkomst. Zij studeerde klimaatwetenschappen in Wageningen met daarbij communicatie en educatie.

Interview 2013; 2:34

Alina Salomon vertelt hier over de diverse activiteiten van de WoesteLand jongeren:

  • in een weekend waar jongeren leren wat een goede begeleider is, wat je moet kunnen en weten
  • enkele activiteiten uit het jaar 2013, waarbij vooral duurzaamheid centraal staat.

Er wordt gesproken over de 'Aardehuizen in Olst'. Een interessant project!

Alina Salomon vertelt in bovenstaand fragment iets over de nieuwe initiatieven die WoesteLand ontplooit. Eén daarvan is het organiseren van een 'pop-festival', maar dan op een duurzame manier. Hier is een stukje video opgenomen dat RTV-Oost nam van het popfestival gehouden in Zwolle. Zie ook het rechter fragment.

Interview 2013, 0:47

Hierboven een fragment van de reportage die RTV-Oost maakte van het WoesteLand Popfestival Zwolle in 2013. Helaas was het weer zeer slecht, zodat er niet al te veel publiek was. Deelnemende 'WoesteLanders' brengen hun idealen onder woorden.

Dit videofragment komt rechtstreeks van Youtube.

Fragment 2013; 2:07

Op de tabbladen meer over WoesteLand, beleid en activiteiten.